Welcome

cropped-bds-logo_eng.jpg

PROGRAM OF THE 15th SLA CONFERENCE “INNOVATIONS AND TRENDS IN LIBRARIANSHIP”

BELGRADEČAČAK, DECEMBER 12-14, 2018

 

Среда, 12. децембар, Београд, Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Франкофони центар

Wednesday, December 12, Belgrade, University LibrarySvetozar Marković“, Francophone Center

11.00 – 12.00 – Регистрација / Registration

12.00 – 12.15 – Поздравне речи: др Богдан Трифуновић, председник Библиотекарског друштва Србије и проф. др Александар Јерков, управник Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић” / Welcome speech: Bogdan Trifunović, PhD, president of the Serbian Library Association and Professor Aleksandar Jerkov, director of the University Library  Svetozar Marković“

12.15 – 12.40 – „Променада 2030: шта су библиотеке урадиле а шта ви можете још” (1. део), водитељи Милена Костић, Шејла Џидић / Promenade 2030: what did libraries do and what else can be done” (First Part), presenters Milena Kostić, Šejla Džidić
12.40 –  12.50 – Пројекција филма Зашто волим библиотеку? ауторке Мирјане Нешић / Screening of the film Why Do I Love Library? by Mirjana Nešić

12.50 – 13.30 – „Променада 2030: шта су библиотеке урадиле а шта ви можете још” (2. део), водитељи Мирјана Нешић и Јасна Бркић / Promenade 2030: what did libraries do and what else can be done” (Second Part), presenters Mirjana Nešić and Jasna Brkić

13.30 – 14.15 – Пауза за ручак / Lunch Break

14.15 – 14.40 – Презентације спонзора / Presentation of Sponsors

Istvan Sipos (Softlink), “Secure your library collection and provide exciting new services for readers with innovative RFID-technology”
Marina Mudrenović (Pearson)

14.40 – 15.00 – Гост изненађења / Surprise Guest

15.00 – 15.45 – Радионица „Библиотека 2030 / Workshop “Library 2030”

15.45 – 16.00 – Евалуација и дискусија / Evaluation and discussion

Четвртак, 13. децембар, Чачак, Хотел „Београд”, Велика сала

Thursday, December 13, Čačak, Hotel “Beograd”, Grand Hall

10.00-12.00 – Регистрација / Registration

12.00-12.30 – Отварање XV конференције БДС / Opening of the SLA Conference

Музичка тачка: хор чачанске Гимназије, диригент Мирјана Јаневска / Musical composition: Choir of the Čačak High School, conductor Mirjana Janevska

Пројекција филма Зашто волим библиотеку? аутор Мирјана Нешић / Screening of the film Why Do I Love Library? by Mirjana Nešić

Поздравне речи: Милун Тодоровић, градоначелник Чачка и др Богдан Трифуновић, председник БДС / Welcome speech: Milun Todorović, Mayor of the town of Čačak and Bogdan Trifunović, PhD, president of SLA

12.30-13.15 – Предавање по позиву са дискусијом: Бреда Карун (Словенија), Нове препоруке и стандарди за народне библиотеке у Словенији / Keynote lecture with a discussion: Breda Karun (Slovenia), New Recommendations and Standards for Public Libraries in Slovenia

13.15-14.45 – I сесија, модератор Биљана Раичић (Градска библиотека Чачак) / Session One, moderator Biljana Raičić (Public Library Čačak)

НОВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ, НОВИ МЕДИЈИ, НОВИ КОРИСНИЦИ
NEW INFORMATION, NEW MEDIA, NEW USERS

Андрија Сагић, Библиотека „Милутин Бојић” Београд / Andrija Sagić,  “Milutin Bojić” Library, Belgrade
Присутност јавних библиотека у дигиталном простору
Presence of Public Libraries in Digital Space

Тамара Бутиган Вучај, Народна библиотека Србије / Tamara Butigan Vučaj, National Library of Serbia, Belgrade
Дигиталне збирке су креиране и онлајн. Како до корисника?
Digital Collections Are Created Online. How to Reach Users?

Милица Матијевић, Библиотека „Димитрије Туцовић”, Лазаревац / Milica Matijević, “Dimitrije Tucović” Library, Lazarevac
Елизабета Георгијев, Народна библиотека „Детко Петров”,  Димитровград / Elizabeta Georgiev, Public LibraryDetko Petrov”, Dimitrovgrad
Z генерација као публика библиотека : инфлуенсери, друштвене мреже, мобилне апликације
Generation Z as Library Users: Influencers, Social Networks, Mobile Applications

Ивана Јаношевић, Библиотека „Влада Аксентијевић”, Обреновац / Ivana Janošević, “Vlada Aksentijević” Library, Obrenovac
Видети звук : библиотечки сервис за глуве и наглуве особе
To See the Sound: Library Service for People with Hearing Loss

Марија Радуловић, др Богдан Трифуновић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак  / Marija Radulović, Bogdan Trifunović, PhD, Public LibraryVladislav Petković Dis”, Čačak
Са друге стране корица : ка новим корисницима коришћењем електронских медија
From the Other Side of Book Covers: Reaching New Users Through Electronic Media 

Ралука Николета, Медицинско-фармацеутски универзитет, Клуж-Напока / Raluca Nicoleta, Iuliu Hațieganu University of Medicine and Pharmacy, ClujNapoca
Јединствени идентификатори аутора као алатка за проверу тачности информација
Authors unique identifiers as a tool for accuracy of information

14.45-15.30 – Пауза за ручак / Lunch Break

15.30-16.00 – Презентације спонзора / Presentation of Sponsors

Dragan Nikolić (EBSCO)
Istvan Sipos (Softlink)
Jovica Zeković (Trevis)

16.00-17.30 –  II сесија, модератор др Дејан Вукићевић (Народна библиотека Србије) / Session Two, moderator Dejan Vukićević, PhD (National Library of Serbia)

ТРЕНДОВИ
TRENDS

Јелена Лакерт, Невенка Здравковска, Библиотеке Универзитета Мериленд, Колеџ Парк / Yelena Luckert, Nevenka Zdravkovska, University of Maryland Libraries, College Park
Тренди или у корак с временом? Година промена у библиотекама на Универзитету Мериленд
Trendy or In Step with Times? A Year of Change at the University of Maryland Libraries

Лу Клаесон, Јавна библиотека у Вагеруду / Lo Claesson, Vaggeryd Public Library
Хајди Карлсон Асплунд, Јавна библиотека у Леруму / Heidi Carlsson Asplund, Public Library in Lerum
Библиотечки трендови у Шведској
Library trends in Sweden

Даниела Скоковић, Народна библиотека Пожега / Daniela Skoković, Požega Public Library
ИФЛА Глобална визија – будућност библиотекарства у свету и код нас
IFLA Global Vision – Future of Librarianship in the World and Here

Алмедина Салихагић, Kомисија за очување националних споменика, Сарајево / Almedina Salihagić, Commission to Preserve National Monuments, Sarajevo
Циљеви одрживог развоја кроз програме и услуге у библиотекама Босне и Херцеговине
Sustainable Development Goals through Programs and Services in Libraries of Bosnia and Herzegovina

Весна Златичанин, Градска библиотека Вршац / Vesna Zlatičanin, Public Library of Vršac
Параквад библиотека у Градској библиотеци у Вршцу
Paraquad Library in the Public Library in Vršac

Небојша Гашић, Народна библиотека Kуршумлија / Nebojša Gašić, Public Library Kuršumlija, Serbia
Библиотечка антиутопија или библиотека слободних људи
Library Anti-Utopia or the Library of Free People

18.00-18.30 – Нова зграда Градске библиотеке Чачак: отварање изложбе „Библиотеке Моравичког округа”, изложбу отвара др Добрила Бегенишић (НБС) / New building of the Public library in Čačak: Opening of the exhibitionLibraries of the Morava District, Dobrila Begenišić, PhD (NLS)

20.00 –  Свечана вечера / Ceremonial dinner

 

Петак, 14. децембар, Чачак, Хотел „Београд”, Велика сала

Friday, December 14, Čačak, Hotel “Beograd”, Grand Hall

8.30-10.00 – Стручни обилазак културно-историјских споменика у центру Чачка / Professionally guided tour of the cultural and historical monuments through downtown Čačak

9.00-10.00 – Регистрација / Registration

10.00-10.45 – Предавање по позиву са дискусијом: Тилман Тегелер (Немачка), Librarian’s duty in a changing (digital) world / Keynote lecture with a discussion: Tillman Tegeler (Germany), Librarians Duty in a Changing (Digital) World

10.45-12.00 – III сесија, модератор мр Гордана Ћилас (Библиотека Матице српске) / Session Three, moderator Gordana Đilas, MA (Matica srpska Library)

СУСРЕТИ КРЕАТИВНОСТИ И ИНОВАТИВНОСТИ
ENCOUNTERS OF CREATIVITY AND INNOVATION

Весна Црнковић, Народна библиотека „Радислав Никчевић”, Јагодина / Vesna Crnković, Public LibraryRadislav Nikčević”, Jagodina
Maker Space – Простор за стварање, а не само за конзумирање
Maker Space – Space for Creating, Not Only Consuming

Бернадица Иванковић, Градска библиотека Суботица / Bernadica Ivanković, City Library Subotica
Kреативност као иновативна услуга за младе на примеру Градске библиотеке Суботица
Creativity as an Innovative Service for Young People in the Example of the City Library Subotica

Радмила Милинковић, Звездана Стојкановић, Факултет музичке уметности, Београд / Radmila Milinković, Zvezdana Stojkanović, Faculty of Music, Belgrade
Савремена музичка библиотека
Modern Music Library

Милијана Дмитровић Торма, Библиотека „Глигорије Возаревић”, Сремска Митровица / Milijana Dmitrović Torma, “Gligorije Vozarović” Library, Sremska Mitrovica
Мелодија моје библиотеке
Melody of My Library

Никола Петаковић, М.А. / Nikola Petaković, M.A.
Шта повезује чај, дом и уво?
What Do Tea, Home and Ear Have in Common?

12.00-13.00 – Скупштина БДС: обележавање Дана библиотекара и јубилеја 70 година од излажења првог броја часописа „Библиотекар” са промоцијом новог броја, додела награда БДС за 2018. годину / SLA Assembly: marking the LibrariansDay and the 70th anniversary of the publication of first issue of the journalLibrarianwith the promotion of the new one and SLA prize awarding for 2018

13.00-14.00 – Пауза за ручак / Lunch Break

14.00-15.30 – IV сесија, модератор др Богдан Трифуновић (Градска библиотека Чачак) / Session Four, moderator Bogdan Trifunović, PhD (Public Library Čačak)

БИБЛИОТЕКЕ И ОБРАЗОВАЊЕ
LIBRARIES AND EDUCATION

Анита Туфекчић, ОШ „Антун и Стјепан Радић”, Гуња / Anita Tufekčić, “Antun i Stjepan Radić” Elementary School, Gunja
Биљана Kрњајић, ОШ „Синиша Главашевић”, Вуковар / Biljana Krnjajić, “Siniša Glavašević” Elementary School, Vukovar
Kреативна настава у школској библиотеци кроз тимски рад и игру помоћу онлине алата
Creative School Classes in a School Library Through Teamwork and Play Using On-Line Tools

Слађана Галушка, ОШ „Свети Сава” Београд / Slađana Galuška, “Sveti Sava“ Elementary School, Belgrade
Школски библиотекар – иноватор и лидер
School Librarian – Innovator and Leader

Тања Вуковић, Марија Радуловић, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, Чачак / Tanja Vuković, Marija Radulović, Public Library “Vladislav Petković Dis“, Čačak
Библиотека као учионица зед генерације
Library As a Classroom for Generation Z

Ана Дуковић, Мирјана Радовановић Пејовић, ОШ „Душан Јерковић” Ужице / Ana Duković, Mirjana Radovanović Pejović, “Dušan Jerković” Elementary School, Užice
Kад неће ученици у библиотеку, библиотекар ће у учионицу : часови библиотекара у основној школи
If Students Don’t Want to Go to Libraries Then Librarians Will Come to See Them: Classes of Librarians in an Elementary School

Рита Флеис, Градска библиотека Суботица / Rita Fleis, City Library Subotica
Дечја луткарска опера у функцији анимације деце за истраживање завичајне грађе
Inspiring Children to Do the Research of the Local History Through a Puppet Opera

Биљана Давидовски, Бојана Маринчић, Драгослава Родаљевић, Народна библиотека Ужице / Biljana Davidovski, Bojana Marinčić, Dragoslava Rodaljević, Public Library of Užice
Види шта читам! Народна библиотека Ужице као креативни стварни и виртуелни простор за изражавање младих
Look What I Read! Public Library of Užice as a Real and Virtual Creative Space for Young People to Express Themselves

Саша Луковић Васиљевић, виши библиотекар, Ниш / Saša Luković Vasiljević, senior librarian, Niš
Авантура звана библиотека
Adventure Called Library

15.30-16.00 – Дискусија и затварање конференције / Discussion and closing of the Conference